Kancelaria notarialna to miejsce w którym mo??emy za??atwi? wiele niezb?dnych rzeczy je??li zamierzamy kupi? b?d?? sprzeda? nieruchomo???. Notariusz ??widnica to prawnik wykszta??cony w kierunku sprawowania odpowiedzialno??ci za po??wiadczanie transakcji w zakresie np. nieruchomo??ci. Aby sta? si? notariuszem nale??y przej??? przez bardzo wiele ci???kich i ??mudnych etapów kszta??cenia. Przynajmniej to t??umaczy horrendalne cz?sto stawki za us??ugi tego rodzaju. Uzale??nione s? one od konkretnej kancelarii jednak nie mog? przekracza? stawek ustalonych przez ministerstwo. Warto wi?c zastanowi? si? czy nie skorzysta? z us??ug tego notariusza, którzy ??yczy sobie za nie najmniej.

Rolna notariusza w przeprowadzaniu transakcji sprowadza si? do zmian w zapisach ksi?g wieczystych w których ustalona jest to??samo??? posiadacza danej nieruchomo??ci. Ze wzgl?du na swoj? du??? odpowiedzialno??? jak? generuje jego zaj?cie stawki potrafi? by? bardzo wysokie. Koszty notariusza pokrywa najcz???ciej kupuj?cy nieruchomo??? chocia?? czasami koszta mo??na podzieli? pomi?dzy sprzedawc? i przysz??ego w??a??ciciela. Notariusz ma obowi?zek poinformowa? o przebiegu ca??ego procesu wpisywania do ksi? wi?c nie nale??y si? ba?, ??e czego?? nie b?dziemy wiedzie?. W razie w?tpliwo??ci polecany jest jednak kontakt z biurem kancelarii.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • apartament [3]
 • biurowiec [0]
 • budynek gospodarczy [0]
 • dom jednorodzinny [3]
 • dom wielorodzinny [2]
 • dzia??ka budowlana [0]
 • gara?? [0]
 • hala [0]
 • inna nieruchomo??? [0]
 • loft [0]
 • lokal u??ytkowy [1]
 • magazyn [0]
 • mieszkanie [9]
 • nieruchomo??? le??na [1]
 • nieruchomo??? rolna [0]
Wojewodztwa
 •  lubuskie [0]
 •  mazowieckie [5]
 • dolno??l?skie [1]
 • kujawsko-pomorskie [1]
 • lubelskie [1]
 • ????dzkie [1]
 • ??l?skie [2]
 • ??wi?tokrzyskie [0]
 • ma??opolskie [3]
 • opolskie [1]
 • podkarpackie [0]
 • podlaskie [1]
 • pomorskie [1]
 • warmi??sko-mazurskie [0]
 • wielkopolskie [1]
 • zachodniopomorskie [1]
Okolice Wroc??awia
Wroc??aw i okolice - mieszkania Kie??cz??w w cenie 250 tys. z??
Zapraszamy do sprawdzenia oferty
Wyszukiwarka
Województwo:
Miasto:
Rodzaj ogłoszenia:
Typ nieruchomości:
Powierzchnia (m2):
od do
Cena (zł):
od do

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 19